Vijesti

AFERA: Nezakonita postupanja Službe za zapošljavanje SBK, Kiseljak u centru afere

Služba za zapošljavanje SBK je na svojoj stranici objavila Konkurs za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK/KSB“ broj: 01-34-2433/19 od 30.10.2019. godine za radno mjesto Savjetodavac I u Kiseljaku.

Kako saznajemo radi se o Konkursu koji je unaprijed bio spremljen za probranog kandidata.

Iz Konkursa se vidi da se traži završen fakultet društenog ili tehničkog smjera ali to nije bitno Komisiji za izbor niti direktoru Lončar Željku kao ni zamjeniku ravnatelja Krajina Marinku koji dozvoljavaju da izabrani kandidat Oruč Mirnes iako ne ispunjava uslove prođe sve procedure i bude na kraju izabran. Zanimljivo je i to da je Mirnes Oruč odnedavno postao i član OO SDA Kiseljak, ali imamo saznanja da to nije bilo presudno za njegovo „guranje“ u konkursnoj proceduri, nego nešto sasvim drugo, ali o tome ćemo kasnije.

Štaviše, nakon što su zaprimili više prigovora od strane kandidata koji su aplicirali na ovaj konkurs, donose  nezakonitu odluku o poništenju konkursa za istu poziciju jer je evidentno da će nadležni sud donijeti odluku koja se njima a ni Oruč Mirnesu neće svidjeti. Zanimljivo je da Željko Lončar i Marinko Krajina nisu ni odgovorili na prigovore kandidata, a što je kažnjivo članom 16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu.

Nakon što su dobili prigovore od kandidata isti su to nezakonito ignorisali i čak štaviše donijeli zaključak kojim sami sebe pobijaju a samim tim i proglašavaju nesposobnim (nisu kao pripremili kriterije) da provedu proceduru konkursa do kraja.

Očekuje se od nadležne kantonalne inspekcije rada da izvrše inspekcijski nadzor u Službi za zapošljavanje i poduzmu zakonite mjere.

Comment here