BiHVijesti

BiH u 2019. godini otplaćuje 560 miliona maraka duga MMF-u

Prema podacima Centralne banke BiH, gotovo polovica tog duga, odnosno nešto više od 261 miliona KM, odnosi se na još neotplaćeni dio četvrtog stand by aranžmana koji je BiH odobren u septembru 2012. godine.

Bosna i Hercegovina je do sada otplatila nešto više od 311 miliona duga po tom aranžmanu u posebnim pravima vučenja ili oko 733,4 miliona KM.

Prema planu otplate, ovaj aranžman BiH treba potpuno otplatiti u julu 2019. godine. Prethodna tri stand by aranžmana sa MMF-om BiH je već otplatila.

Nakon što otplati i četvrti stand by aranžman, BiH tek treba započeti otplaćivati i dug od 299 miliona KM koje je do sada povukla na osnovu proširenog financijskog aranžmana sa MMF-om.

Ovaj aranžman se, kao i stand by aranžman, odobrava zemljama koje su suočene sa poremećajima u platnom bilansu.

Ovaj aranžman za Bosnu i Hercegovinu je odobren u septembru 2016. godine, kad je data mogućnost da BiH može povući čak nešto više od 443 miliona eura u posebnim pravima , a BiH tu mogućnost može iskoristiti do septembra 2019.

Otplata ovog aranžmana počinje u martu 2021. godine i trajat će do februara 2028 godine.

Comment here