Vijesti

Iz SDA kuhinje: Merhemić kršeći Zakon manipuliše Načelnika i OV Kiseljak

Nermin Merhemić i SDA Kiseljak zapošljavaju žene, kćerke, braću i familiju od kolega iz stranke u O.Š. “Kiseljak 1”.

Na postavljeno vijećničko pitanje od strane vijećnika : “Molim Vas da mi dostavite spisak svih uposlenih u osnovnim i srednjim školama sa područja općine Kiseljak sa slijedećim podacima: Ime i prezime, školska sprema sa tačnim nazivom završene srednje škole odnosno fakulteta i mjestom sticanja zvanja, te podatak o datumu zaposlenja u osnovnoj i srednjoj školi”, hadžija i direktor Nermin Merhemić je odgovorio da je Upravni odbor (u kojem sjede haman svi SDA-ovci) na sjednici 25.09.2019. godine donio odluku da se ti podaci ne smiju dati na osnovu člana 17. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Zanimljivo je da Merhemić konstantno tvrdi da ima kvalitetan kadar u O.Š “Kiseljak 1”, a akt pod naslovom “dopis/odogovor na dopis” protokolisan pod brojem 522-09/19 je izdao 26.06.2019. godine, a predao ga na protokol općine Kiseljak 27.09.2019. godine. U njegovom aktu piše da je Upravni odbor zasjedao 25.09.2019. godine.

Merhemići ili ima izrazite sposobnosti da otkriva budućnost tj. znao je u junu kad će biti sjednica Upravnog odbora škole i šta će se odlučiti ili ima “kvalitetan kadar” kojem slabo ide kalendar od ruke. Procjenite sami.

Merhemićevo djelo

Zanimljivo je da Merhemić ima “kvalitetan kadar” koji ne mora pitati niti tražiti mišljenje od strane Agencije za zaštitu ličnih podataka. Zanimljvo je i da koristi Upravni odbor škole kako bi gospodin Merhemić bio manje odgovoran. Gospodine Merhemiću vi ste odgovorna osoba po Zakonu.

Kako bi se građani uvjerili da portal Civilis.ba govori istinu, a da Merhemić krši Zakon o zaštiti ličnih podataka i da ne smije dat odgovor općinskom vijeću Kiseljak molimo Vas da pročitate mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka, a u vezi identičnog slučaja:

Kada je u pitanju konkretan slučaj, ističemo da su institucije, tijela, ustanove, poduzeća i drugi subjekti javnog sektora, osnovani u javnom interesu i njihov rad se zasniva na načelu transparentnosti. U tom smislu, određene pojedinosti o uposlenim u javnom sektoru, kao što su kvalifikacije za obavljanje poslova na koje su raspoređeni, podliježu većoj kontroli javnosti i isti ne mogu uživati zaštitu prava na privatnost u istoj mjeri kao uposleni u privatnom sektoru.

Davanje podataka o uposlenim u javom sektoru od uticaja je na privatni život tih osoba. Međutim, pored uticaja na privatni život, evidentno je postojanje zakonitog interesa za dostavljanje informacije . Iako uposlenici mogu imati štetne posljedice zbog davanja njihovih podataka, iste ne mogu nadjačati zakonit interes glede vršenja kontrole kvalifikacija uposlenih u javnom sektoru i ostvarivanja načela transparentnosti u vezi toga.

O Merhemićevim nezakonitim radnjama ćemo nastaviti pisati.

Comment here