Uncategorized

JAČA POVJERENJE U DEMOKRATSKU FRONTU

Na 26. sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf, vijećnica Socijaldemokratske partije BiH, Hadžiavdić Jasmina, zvanično je prešla u Klub Vijećnika Demokratske fronte u Općinskom vijeću Donji Vakuf.

Njen prelazak  u  redove  Demokratske  fronte  je  rezultat  neslaganja  sa  lokalnom  politikom općinskog  Odbora  SDP  Donji Vakuf  ali i narušeni međuljudski odnosi unutar Kluba Vijećnika SDP.

Sve to, kao i uzajamno dobri odnosi i suradnja između dojučerašnje vijećnice SDP i Kluba Vijećnika DF u Općinskom vijeću Donji Vakuf, demonstrirani i potvrđeni u više navrata tokom održavanja sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf, je  i bio motiv da  gospođa Hadžiavdić  općinskom Odboru DF Donji Vakuf ponudi svoj transfer u DF bez ikakvih dodatnih uslova.

Vijećnica Hadžiavdić Jasmina je među aktivnjim vijećnicima aktuelnog saziva Općinskog vijeća Donji Vakuf, po zanimanju je diplomirani ekonomista, sa dugogodišnjim stažom u struci a jedno vrijeme je obavljala i poslove finansijskog inspektora u Ministarstvu finansija SBK.

Trenutno je direktor privatnog preduzeća d.o.o „Espro“ iz Donjeg Vakufa.

Mišljenja smo da je ovim prelaskom  dodatno  ojačan aktuelni saziv Kluba vijećnika DF u Općinskom vijeću Donji Vakuf koji je i do sada, prema mišljenju građana Donjeg Vakufa, najkvalitetniji Klub u aktuelnom sazivu OV Donji Vakuf.

Comment here