BiHVijesti

JAVNA RASPRAVA u postupku izdavanja okolišne dozvole za farmu u Gromiljaku

Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak poziva sve zainteresirane subjekte da uzmu učešće u javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za tov junadi u mjestu Gromiljak.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku, dana 16. 09. 2019. godine sa početkom u 11:00 sati.

Comment here