Vijesti

JAVNA RASPRAVA u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodnju peleta u mjestu Hrastovi, općina Kiseljak

Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Jasminom Selmanom iz Hrastova, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u 

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za skladišnu halu sa portirnicom i pomoćnim sadržajima, te halu za skladištenje drvnog otpada i proizvodnju drvnog peleta u mjestu Hrastovi.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Vijećnice, zgrada Općine Kiseljak, dana 17.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati.

Comment here