Konkursi

JAVNI KONKURS Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
Zeničko-dobojskog kantona

Radno mjesto:
– Stručni savjetnik za zaštitu okoline – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: obezbjeđuje zakonitost, pravilnost i blagovremenost u izvršavanju poslova iz oblasti zaštite okoline i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti; prati stanje kvaliteta zraka i druge parametre vezane za zrak i buku; vodi registar zagađivača i katastar emisija; prati stanje u oblasti otpada (upotreba, skladištenje, deponovanje i postupanje sa otpadom); radi dozvole za upravljanje otpadom; vodi bazu podataka o otpadu; radi analize, izvještaje, informacije i druge materijale na osnovu prikupljenih podataka; prati provedbu strateških dokumenata iz oblasti zaštite okoline; daje stručna mišljenja iz oblasti zaštite zraka, otpada i buke, radi sve poslove vezane za Fond za zaštitu okoline (rješenja o naknadama, stanje programi, transferi itd.); odgovoran je za primjenu, provođenje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima i standardima BAS EN ISO 9001:2000; radi i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Comment here