Konkursi

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Fojnica

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine KantonaSredišnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”,broj:7/11)i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19),a na zahtjevOpćine Fojnica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


Radna mjesta:

01.Stručni savjetnik za katastar i imovinsko -pravne poslove -1 (jedan) izvršilac

02.Stručni savjetnik za trezorsko poslovanje i knjigovodstvo -1 (jedan) izvršilac

03.Stručni saradnik za ljudske resurse, registraciju birača i matične knjige-1(jedan) izvršilac

04.Građevinsko-komunalni inspektor -1 (jedan) izvršilac

Comment here