Konkursi

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija:

Na osnovu člana 24. stav(3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana5. Pravilnikao pravilima i postupku provođenja javnog konkursai postavljenja državnih službenika u organimadržavne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Federalnog ministrastva prometa i komunikacija, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenikau Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija:

Radno mjesto:-Stručni saradnik za avioprijevoznike –Sektor za izgradnju,upravljanje i razvoj aerodroma, zrakoplovne infrastruture i avioprijevoznika–1 (jedan) izvršilac .

Comment here