Konkursi

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  1. Šef Ureda – Kabineta predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih Doma naroda –
    1(jedan) izvršilac
  2. Šef Ureda – Kabineta sekretara Doma naroda – 1(jedan) izvršilac
  3. Šef Službe radnih tijela i sekretar Komisije za ustavna pitanja – 1(jedan)izvršilac
  4. Stručni saradnik za rad u Administrativnoj komisiji i Zakonodavno – pravnoj
    komisiji – 1(jedan) izvršilac
  5. Stručni saradnik u Službi radnih tijela – 1(jedan) izvršilac
  6. Stručni saradnik za informiranje o poslovima u vezi sa EU – 1(jedan) izvršilac

Comment here