Konkursi

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Travnik

Adresa: Kulovića 7, Sarajevo| Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba| www.adsfbih.gov.ba| www.obuke.adsfbih.gov.baNa osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11)i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19),a na zahtjevOpćine Travnik, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,objavljuje

JAVNIKONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Travnik

Radna mjesta:01.Viši stručni saradnik za javne nabavke-1 (jedan) izvršilac02.Stručni saradnik za saradnju sa dijasporom-1 (jedan) izvršilac

Comment here