EkonomijaPodsticaji

Kiseljak: Poziv za dodjelu poticaja poljoprivrednim prizvođačima, fizičkim i pravnim licima

Kiseljak

Općina Kiseljak je dana 12.06.2019. godine objavila Javni poziv Poljoprivrednim  proizvođačima, fizičkim i pravnim licima sa područja općine Kiseljak, koji su upisani  u Registar (RPG) i Registar klijenata  RK, koji  ispunjavaju opće i posebne uvjete da se prijave za poticajna sredstva.

Poticaj se dijeli za:

1. Podrška za proizvodnju maline

2. Podrška za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje

3. Podrška za pčelarstvo

4. Podrška za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica

5. Stimulacija farmskog uzgoja krava

6. Poboljšanje zdravstvenih uslova držanja ovaca

7. Podrška za izgradnju štalskih objekata

8. Nabava nove mehanizacije i opreme

9. Dodjela projektne dokumentacije – Tipski projekti štala

10. Podrška mladim poljoprivrednicima

Pažljivo pogledajte do kojeg roka treba dostaviti odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa Pozivom kojeg možete preuzeti ovdje.

Comment here