BiHVijesti

Kiseljak: Predsjednica UO želi privatizovati šehide i poginule borce

Dana 17.06.2019. općina Kiseljak je zaprimila obavještenje od Organizacije porodica šehida i poginulih boraca. Redakcija portala Civilis.ba je došla u posjed navedenog dokumenta koji je kontradiktoran, nerazuman i bahat.

U navedenom aktu se navodi da Općinsko vijeće nije ostvarilo nikakvu saradnju sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca općine Kiseljak.

Portal Civilis.ba saznaje da je za posljednjih 7 godina od općine Kiseljak ova Organizacija dobila oko 15.000,00 KM.

Predsjednica upravnog odbora Organizacije šehida i boraca Zilha Imamović je u obavještenju jasno navela da je Organizacija šehida i boraca jedini pravni nasljednici šehida i poginulih boraca te da neće dozvoliti nikome polaganje cvijeća na spomen obilježje.

Da li se na ovaj način pokušavaju šehidi i poginuli borci „privatizovati“?

Pitamo predsjednicu upravnog odbora na osnovu kojeg zakona, podzakonskog akta, mišljenja i stava navedena organizacija može biti pravni nasljednik? Da li zna razliku između pravne i fizičke osobe i šta znači biti sljednik i nasljednik? Po kojem osnovu je dala za pravo da izjavi ovu nejasnu, neargumentiranu, lažnu i netačnu informaciju?

Comment here