Vijesti

Kiseljak: Zet predsjednik stranke, punac dobio posao na tenderu

Portal Civilis.ba je više puta pisao o kriminalu, nepotizmu i drugim nezakonitim pojavama koje su prisutne u Srednjobosanskom kantonu.

Postupak javne nabavke “Javna rasvjeta u dijelu naselja na području MZ Bilalovac” pokrenut je dana 23.08.2019. godine od strane ugovornog organa Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK.

Ugovorni organ je procjenio javnu nabavku na 10.000,00 KM (sa pdv-om) iako bi ona trebala biti mnogo veća, jer je neovisni ponuđač Inter-com d.o.o. Zenica za predmetne radove ponudio cijenu od 20.664,00 KM bez pdv-a, dok je punac od Asmera Japaura (predsjednik OO SDA Kiseljak, zaposlen kao savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Skupštine SBK) sa svojom firmom Elektrovod d.o.o. Fojnica ponudio više nego duplo manju cijenu ponude i to 8.526,40 KM.

Postavalja se pitanje na koji način je vršena procjena javne nabavke? Zašto se nije prijavilo više ponuđača na ovu nabavku?

Odgovor vjerovatno leži tome da je svjesno izvršena mala procjena javne nabavke kako se drugi ponuđači ne bi javili i ako se javi više ponuđača da im ponude odbace jer su preko procjenjene vrijednosti. Ostaje da vidimo na koji način će Elektrovod d.o.o. namiriti relanu vrijednost od ove javne nabavke? Obzirom da je “zet” predsjednik stranke i da je u dobrim odnosima sa ministrom vjerovatno će biti naknadni anexi kojima će pokriti gubitak. Vrlo lahko se može desiti da će građani platiti skuplje rasvjetu nego što je vrijednost drugorangirane ponude.


Comment here