Vijesti

Ministar Garibija:Stalno zaposlenje za 31 stručnog radnika u Centru za socijalni rad

Nakon višegodišnje agonije sa ugovorima na određeno i potkapacitiranosti u Centru za socijalni rad, osigurana su finansijska sredstva i saglasnost za upošljavanje 38 radnika na neodređeno, od čega 31 stručni radnik. Malik Garibija, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo poručuje da se na ovaj način omogućava stabilizacija u radu Centra i konačno formiranje posebne Službe za hraniteljstvo, ali i da će od Centra sada tražiti mnogo više rada na terenu.

“Godinama su ljudi odlazili u penziju ili napuštali Centar bez da je rađeno na popunjavanju radnih mjesta. Umjesto toga, odobravali su se ugovori na određeno po kojima su uposlenici radili jedan period, pa su se pravile pauze po nekoliko mjeseci. Usljed diskontinuiteta padao je kvalitet rada i Centar nije mogao adekvatno odgovoriti zahtjevima korisnika. Na terenu smo zatekli stanje u kom cijela služba u jednoj općini spadne na jednog jedinog socijalnog radnika. Mi sada popunjavamo najveće nedostatke, osiguravamo stabilnost i pravimo osnovu za unapređenje rada Centra za socijalni rad”, rekao je ministar  Garibija.

Novo rukovodstvo Centra za socijalni rad izvršilo je interne preraspodjele sredstava i osiguralo uštede, prilagodilo sistematizaciju i uz podršku Vlade omogućilo da se napravi ovaj dugo očekivani potez. Važno je napomenuti da Centar za socijalni rad čak ni nakon ovoga neće imati dovoljan broj stručnih radnika da zadovolji minimalne uslove propisane federalnim standardima.

“Nažalost, ustanova je itekako zapuštena, kadrovski i infrastrukturno. Neki od objekata nisu okrečeni već 10 godina, u tri relativno nova objekta krovovi prokišnjavaju godinama, u ranijim vremenima često nisu imali dovoljno novca za gorivo ili za printanje, brojni računari su stariji od 10 pa čak i 15 godina. Obišao sam sve službe i razgovarao sa prisutnim radnicima, a upoznao sam stručne radnike koji čak po 12 ili 15 godina rade po osnovu različitih ugovora na određeno. Centar za socijalni rad je centralni stub rada u socijalnoj zaštiti, a on u zatečenom kapacitetu ne može korisnicima pružiti uslugu kakvu trebaju”, upozorava ministar Garibija.

Resorni ministar ističe da zapošljavanje ne smije biti svrha samo sebi, njime će se omogućiti nesmetano redovno funkcionisanje, ali nova zapošljavanja moraju pratiti i nove iskorake i povećan kvalitet rada. Stoga su se Ministarstvo i rukovodstvo Centra usaglasili da će nakon prijema radnika biti uspostavljena obaveza najmanje jednog preventivnog obilaska korisnika u toku godine, što do sada nije bio slučaj, a čime se težište rada u Centru za socijalni rad prenosi sa administrativnog na stručni rad na terenu.

Comment here