Vijesti

Ministarstvo finansija KS i Razvojna banka FBiH potpisali ugovor za investiranje u kapitalne projekte

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Razvojna banka Federacije BiH danas su potpisali Ugovor o kreditu u iznosu od 25.777.240,00 KM.

Sredstva su obezbijeđena za realizaciju spremnih investicionih projekata resornih ministarstava planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

“Kreditna sredstva su obezbijeđena  pod vrlo povoljnim uslovima gdje kamatna stopa iznosi 2,5 posto fiksno na godišnjem nivou, sa rokom otplate od 12 godina gdje je uključen grace period od jedne godine. Ugovaranjem pod ovim uslovima eliminisan je valutni i kamatni rizik”, kazao je ministar finansija KS Amel Kovačević.

Neki od projekata koji će biti finansirani ovim kreditom su: izgradnja i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama, nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, izgradnja Akademije scenskih umjetnosti, sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Šipu, pretvaranje odlagališta Smiljevići u Centar za upravljanje otpadom,  rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Kranjčevića, Dolina i Magribija – I faza, nabavka opreme za KJKP Rad d.o.o…

Sve projekte možete pogledati u prilogu.https://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/projekti_domace_zaduzivanje_2019_pdf.pdf

Comment here