BiHVijesti

Naredba kriznog štaba SBK: Zabrana rada svim ugostiteljskim objektima iza 18h

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19) donio je slijedeću:

NAREDBU

1. Nalaže se sanitarnoj inspekciji da osigura sedmodnevni rad inspekcije. Rok: odmah.
2. Nalaže se domovima zdravlja Kantona Središnja Bosna da kod asistencije policije osiguraju zaštitnu opremu policajcima angažiranim na asistenciji u mjeri u kojoj zaštitnu opremu osiguravaju zdravstvenim radnicima. Rok: odmah
3. Nalaže se angažiranje javno-komunalnih poduzeća na svakodnevnom čišćenju i pranju javnih površina. Rok: odmah
4. Cijeneći epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini kao i u zemljama regiona , otkazuje se održavanje svih javnih skupova u Kantonu Središnja Bosna, kao i privatnih skupova, proslava i drugih okupljanja u organizaciji bilo pravnih ili fizičkih osoba. Rok: Odmah
5. Obustavlja se rad javnih bazena i kupališta, sportskih centara, spa centara, fitness centara, objekata u kojima se priređuju igre na sreću i si.na području Kantona Središnja Bosna u trajanju od 15 dana. Rok:Odmah
6. Ograničiti rad iza 18 sati svim ugostiteljskim objektima za pripremanje i prodaju hrane i pića, barova, nargila barova, noćnih klubova, svadbenih salona, posluživanje pića u sklopu benzinskih pumpi, tržnih centara i si. na prostoru Kantona Središnja Bosna, osim hotela/motela za smještaj i ishranu gostiju koji borave u tim objektima. Rok: Odmah
7. Nalaže se svim lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim osobama na području Kantona Središnja Bosna da pojačaju provođenje općih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH (SI. Novine FBiH 29/5) sa posebnim naglaskom na pojačanu vanrednu dezinfekciju poslovnih površina, sredstava javnog prevoza (autobusi, taxi vozila, kombi vozila..) Rok: Odmah
8. Zadužuju se savjeti mjesnih zajednica da obavještavaju općinske/kantonalne krizne štabove i nadležne policijske stanice o poznatim kretnjama osoba kojima su izdata rješenja o kućnim izolacijama. Rok: Odmah
9. Nalaže se organima upravljanja, upravnim organizacijama, institucijama, javnim ustanovama, preduzećima i ostalim pravnim subjektima koji se bave pružanjem usluga građanima da uvedu dvokratno radno vrijeme gdje će između dva perioda izvršiti dezinfekciju prostorija i površina. Preporučuje se da izvrše racionalizaciju potrebnog kadra za obavljanje rada. Svi navedeni subjekti obavezni su dostaviti informacije o poduzetim mjerama Kantonalnom kriznom stožeru.
(E-mail: mzsd@sbk-ksb.gov.ba). Rok: Odmah 
10. Zahtjeva se od nadležnih inspekcijskih tijela da sankcionišu svaki neopravdano veliki rast cijena prehrambenih i svih drugih artikala (lična zaštitna sredstva, dezinfekciona sredstva i si).Rok: Odmah
11. Nalaže se mjerodavnim inspekcijama da izvrše kontrolu cijena: zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava i životnih namirnica. Rok: odmah.
12. Nalaže se Kantonalnoj upravi civilne zaštite da osigura prostor za samoizolaciju osoba koje ne poštuju Rješenja o samoizolaciji i osoba koje nemaju mogućnosti samoizolacije, kapaciteta cca 20 mjesta. Rok: odmah.

Naredbu možete u cjelosti pročitati ovdje

Comment here