BiHObrazovanjeVijesti

Nastavak afere u Kiseljaku, Inspektor utvrdio nepravilnosti u Službi za zapošljavanje SBK

Civilis.ba je već pisao o nezakonitim radnjama SLužbe za zapošljavanje SBK prilikom zapošljavanja i to za Konkurs za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK/KSB“ broj: 01-34-2433/19 od 30.10.2019. godine za radno mjesto Savjetodavac I u Kiseljaku. Vidi na linku:
https://www.civilis.ba/afera-nezakonita-postupanja-sluzbe-za-zaposljavanje-sbk-kiseljak-u-centru-afere/

Iz Konkursa se vidi da se traži završen fakultet društenog ili tehničkog smjera ali to nije bitno Komisiji za izbor niti direktoru Lončar Željku kao ni zamjeniku ravnatelja Krajina Marinku koji dozvoljavaju da izabrani kandidat Oruč Mirnes iako ne ispunjava uslove prođe sve procedure i bude na kraju izabran. 

Nakon što su zaprimili više prigovora od strane kandidata koji su aplicirali na ovaj konkurs, donose  nezakonitu odluku o poništenju konkursa za istu poziciju jer je evidentno da će nadležni sud donijeti odluku koja se njima a ni Oruč Mirnesu neće svidjeti. Zanimljivo je da Željko Lončar i Marinko Krajina nisu ni odgovorili na prigovore kandidata, a što je kažnjivo članom 16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu.

Po zahtjevima kandidata izvršen je djelomični inspekcijski nadzor i utvrđene su nepravilnosti prilikom konkursne procedure.

Podsjećamo da je Almira Smajić na popularnoj društvenoj mreži facebook javno prozvala rukovodstvo SDA Kiseljak da krše zakone i da su za Oruč Mirnesa intervenisali kako bi se isti zaposlio u Službu za zapošljavanje iako ne ispunjava uslove. Vidjeti link:
https://www.civilis.ba/almira-smajic-javno-prozvala-sda-kiseljak-kako-poturaju-noge-djetetu-sehida/

Kako saznajemo od pouzdanih izvora Željko Lončar i Marinko Krajina će učiniti sve da Mirnes Oruč bude primljen pa i pod cijenu da ide novi nezakoniti konkurs u kojem će pisati da može aplicirati i kandidat koji je završio Prirodno-matematički fakultet. Kako saznajemo kandidati koji ispunjavaju uslove će ići i na sud, a pripremaju se i krivične prijave za Željka Lončara.

Comment here