Vijesti

Općina finansira izradu Idejnog projekta podzemne garaže na Ciglanama

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je u ponedjeljak 18. novembra 2019. godine sa direktorom društva za projektovanje, inženjering i usluge „BS Projekt“ Sabrijom Bilalićem potpisao ugovor o izradi Idejnog projekta javne podzemne garaže na Ciglanama – Merhemića trg.

Saobraćaj u mirovanju, veliki broj automobila i nedostatak parking prostora problemi su koji godinama opterećuju Kanton Sarajevo, ali i središnju sarajevsku općinu. S tim u vezi, ranije je održana i tematska sjednica Općinskog vijeća Centar o ovoj problematici.

Građani naselja Ciglane na javnim raspravama tokom proteklog perioda kao najveći problem isticali su nedostatak parking prostora. Regulacionim planom u ovom naselju predviđeno je da se nova mjesta osiguraju gradnjom dvije podzemne garaže.

Načelnik Ajnadžić je prilikom potpisivanja ugovora kazao da je ovo izuzetno značajan projekat za Općinu Centar, prije svega s aspekta povećanja parking kapaciteta koji nedostaju ovom dijelu grada.

-Najbolje rješenje za problem saobraćaja u mirovanju je izgradnja podzemnih garaža. Raduje nas da smo došli u fazu da pristupamo izradi Idejnog projekta za izgradnju podzemne garaže na Merhemića trgu jer je to višegodišnji zahtjev stanovnika naselja Ciglane. Ova lokalna zajednica planira u budućem periodu gradnju podzemnih garaža na više lokacija i to na Bulevaru Franca Lehara, Merhemića trgu na Ciglanama, u parku „Prof. dr. Nijaz Duraković“, te na Trgu kulture „Jurislav Korenić“, istakao je Ajnadžić.

Direktor Bilalić je informisao načelnika Ajnadžića da će Idejni projekat javne podzemne garaže na Ciglanama – Merhemića trg biti izrađen za 35 dana.

-Trenutne procjene su da bi kapacitet podzemne garaže trebao biti oko 300 parking mjesta, kazao je Bilalić.

Comment here