BiHVijesti

Općina Kiseljak: Kako podnijeti zahjtev za dodjelu jednokratne materijalne pomoći u saniranju šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom?

općina Kiseljak

Dana 13.05.2019. godine na svojoj zvaničnoj web stranici Općina Kiseljak je objavila Pravilnik o procedurama, uvjetima, kriterijima i prioritetima za dodjelu jednokratne materijalne pomoći u saniranju šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom.

PROCEDURE PODNOŠENJE PRIJAVE ZA SANACIJU ŠTETA SU SLIJEDEĆE:

Fizička i pravna lica na propisanom obrascu PR-Š, koji se nalazi na web stranici Općine Kiseljak, podnose prijavu o šteti na materijalnim dobrima od prirodnih i drugih nesreća Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta u roku od osam (8) dana od dana nastanka prirodne i druge nesreće.

Zahtjev za saniranje posljedica nastalih djelovanjem prirodne ili druge nesreće mogu podnjeti fizička, pravna lica i mjesna područja ukoliko se radi o prouzrokovanim štetama na infrastrukturi tog mjesnog područja u roku od 15 dana od dana procjenene štete od strane Općinskog povjerenstva za procjenu šteta.

Zahtjev se podnosi samo u slučaju kada fizička i pravna lica nisu u mogućnosti svojim sredstvima izvršiti finaciranje svih radnji na otklanjanju nastalih posljedica, koje su neophodne za stvaranje temeljnih uvjeta  za život i rad svoje obitelji i obavljanja djelatnosti, a mjesna područja, ukoliko je prirodna ili druga nesreća prouzročila  štete na infrastrukturi ili većem broju  materijalnih dobara u domaćinstavima, pravnima licima, koje onemogućuju odvijanje temeljnih uvjeta za život i rad na području tog mjesnog područja.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka za fizička i pravna lica podnosi se na Protokolu Općine Kiseljak i sadrži slijedeće podatke:

 1. osobne podatke:
 2. ako se radi o fizičkom licu: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, broj osobne karte i broj žiro-računa,
 3.  ako se radi o pravnom licu: naziv pravnog lica/poslovne jedinice, oblik organiziranja, identifikacijski broj (ID broj), ime i prezime vlasnika/generalnog zastupnika, adresa, broj telefona, broj žiro-računa;
 4. vrsta prirodne ili druge nesreće koja je prouzrokovala štetu, datum nastanka i kratak opis dešavanja prirodne ili druge nesreće;
 5. vrsta dobra zahvaćena prirodnom ili drugom nesrećom, izražena mjernim pokazateljima:
 6. dokaz o podnošenju prijave za procjenu šteta u roku od osam (8) dana od dana nastanka prirodne nesreće;
 7. dokaz o procjenjenoj šteti od strane Općinskog povjerenstva  za procjenu šteta;
 8. konkretni zadaci, odnosno namjena za čiju se sanaciju pomoć traži;
 9. vrsta/iznos pomoći koja se traži
 10. dokaz o vlasništvu/posjedu, građevinskoj dozvoli (ako se radi o nekretninama)
 11. fotodokumentacija.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka koje podnose ovlašteni predstavnici mjesnih područja podnosi se na Protokolu Općine Kiseljak i sadrži slijedeće podatke:

 • poimenično nabrojana lica, sa podacima navedenim u točki 1. stavak 2. ovog članka.,
 • za dobra u vlasništu Općine, navodi se:
 • vrsta prirodne ili druge nesreće koja je prouzrokovala štetu, datum nastanka i kratak opis dešavanja prirodne ili druge nesreće;
 • je li  došlo do stanja proglašenje prirodne ili druge nesreće,
 • vrsta dobra, vrsta oštećenja i prijedlog sanacije, izražen mjernim pokazateljima.
 • fotodokumentacija.

Kopletan Pravilnik možete preuzeti OVDJE:

Comment here