BiHVijesti

Oprez: Služba za poslove sa strancima nabavlja lijekove u iznosu od oko 40.000,00 KM

Dana 01.04.2019. godine Služba za poslove sa strancima je raspisala javnu nabavku za sukcesivnu isporuke lijekova i sanitetskog materijala za potrebe korisnika IC.

Vrijednost ove nabavke je oko 40.000,00 KM.

Ova nabavka je svakako nagovještaj ostanka migranata u BiH iz Istočnih zemalja, a bojimo se i dolaska novih migranata.

Kako god, Služba za poslove sa strancima se očigledno dobro priprema i nastoji da spriječi eventulane bolesti kod migranata i njihovog širenja na domaće stanovništvo.

Comment here