BiHVijesti

Otvoreno Pismo Udruženja invalidnih i bolesnih osoba Blažuj upućeno Premijeru Vlade KS

Udruženje invalidnih i bolesnih osoba je uputilo otvoreno pismo sa listom zajtjeva Premijeru Vlade KS Edinu Forti i svim ministrima a koje prenosimo u cijelosti:

Vlada Kantona Sarajevo
N/R Premijer Vlade, g-din Edin Forto,
Svim ministrima Vlade KS
Predsjedavajućem Skupštine KS Elmedin Konaković

Poštovani,
Obzirom da smo otkazali proteste u poslijednji čas, u nadi da je Vlada KS ipak spremna realizovati i rješavati naše probleme, spremni na dijalog i istinsko zalaganje, obavještavmo vas da je ovo lista zahtjeva za realizaciju, a koju smo sastavili mi roditelji i porodice djece/osoba sa poteškoćama.
Cilj je hitno mijenjati izuzetno loše stanje u navedenim oblastima, te podsjetiti vas sve da institucije nisu svrha samima sebi, da naša djeca i voljene osobe nisu tu zbog institucija već iste zbog njih.
Naši zahtjevi su koncizni, jasni i beskompromisni, a u interesu svakog djeteta/osobe sa poteškoćama ili invaliditetom, bez obzira na tip odnosno vrstu poteškoće sa kojima se nose oni i njihove porodice.
Od Vlade Kantona Sarajevo zahtjevamo;

1. Hitnu tematsku sjednicu SKS koja će se baviti isključivo dole navedenim pitanjima, a koje su u njihovoj ingerenciji.

2. Direktne sporazume sa Organizacijama koje rade posao institucija koje ne funkcionišu u potrebitom kapacitetu po principu privatno/javnog partnerstva sa istima, njihovo financiranje iz bužeta KS u punom kapacitetu, proglasite ove NVO Organizacijama od javnog značaja, jer one to jesu, a zbog činjenice da obavljaju posao društva/sistema/države. Novac namjenjen djeci/osobama mora pratiti njih i njihove potrebe, a ne isprazne institucije u kojima oni ne ostvaruju svoja prava.

3. Hitno formiranje više dnevnih centara za djecu/osobe sa poteškoćama, sa posebnim akcentom na ruralna područja po principu privatno-javnog partnerstva

4. Hitno formiranje registra djece/osoba sa poteškoćama u razvoju

5. HITNU izmjenu i dopunu Zakona o socijalnoj skrbi porodica sa djecom, uključujući zakon roditelj – njegovatelj, ispravku prijedloga zakona koja će biti prihvatljiva svim roditeljima koji se moraju brinuti o djetetu 24/7, cjeloživotno ili na duži vremenski period. Brisanje članova zakona koji predstavljaju prepreke u ostvarivanju socijalnih prava kao što je tačka 22. Zakona kao i druge članove i tačke istog zakona koji zapravo onemogućavaju da korisnik ostvari svoja prava.
6. Brisanje i ispravka tačke 17. čl. 69 Zakona o radu F BiH gdje postoji mogućnost četverosatnog rada za roditelje, uz plačene doprinose na puno radno vrijeme djece sa poteškoćama ali ostavljena na volju poslodavcu.
7. HITNU odluku o financiranju pregleda i kontrola kod neuro-pedijatara i drugih medicinskih stručnjaka širom regije za svu djecu sa poteškoćama u razvoju, za
sa teškim bolestima, djecu sa rijetkim oboljenjima u KS, kao i svih drugih pregleda i zahvata koji su djeci potrebni, a kod nas se čekaju godinama ili ih uopće nema. 
8. HITNO formiranje mobilnog medicinskog tima pri Domovima zdravlja za svu djecu/osobe koje su bespomoćne i ne mogu same otići ni ljekaru, kamo li imati zdravstvenu uslugu bilo kojeg tipa.
9. HITNO donošenje zakona o obaveznoj ranoj intervenciji za svu djecu sa poteškoćama na Kantonu Sarajevo
10. HITNU izmjenu obrazovnih normi i standarda, a u najboljem interesu djeteta,shodno svjetskim praksama gdje će se jasno propisati najmanje 5 sati direktnog rada sa djecom po modernim, naučno dokazanim, svjetskim metodologijama, prilagođenim svakom djetetu pojedinačno shodno vijeku u kom živimo.
11. HITNO unaprijeđenje i intezivne treninge za svo osoblje koje radi sa djecom/osobama u zdravstvu, obrazovanju ili socijalnoj brizi spram korisnika odnosno porodica.
12. Redovna provjera legitimnosti, nivoa edukacije i psihičkog stanja edukatora i osoba koje rade sa djecom (najmanje jednom godišnje) te formiranje STRUČNOG tima koji će biti zadužen za treninge, evaluaciju i procjenu istih.
13. HITNO formiranje posebnog fonda koji će koristiti djeca sa poteškoćama u razvoju, teško bolesna djeca i djeca sa stanjima i bolestima koje se ne mogu liječiti u KS ili BIH, a za eventualne medicinske intervencije.
14. HTNO formiranje interresorne komisije koju će sačinjavati ISKLJUĆIVO ministri pobrojanih resora, zajedno sa STRUČNIM ljudima iz svojih kabineta koji će znati šta i koliko imaju na raspolaganju. Od financija do kadrova, odnosno predlagati inicijative u korist djece/osoba sa koncizno razrađenim planom.
15. HITNO osposobljavanje najmanje 100 asistenata u nastavi od strane STRUČNOG kadra koji će biti zaposleni na neodređeno vrijeme kao „dodatni učitelji“, što je svjetska praksa i jedino normalno riješenje za sve škole u KS 
16. HITNO obezbijediti lične asistente za djecu/osobe koja ih trebaju, i nisu u mogućnosti samostalno funkcionisati. Sa posebnim akcentom na personalnu asistenciju majkama porodiljama koje su osobe sa invaliditetom u trajanju od najmanje 1 godine.
17. HITNO obezbijediti prostorne kapacitete za organizacije koje rade sa djecom i porodicama a njihovi trenutni kapaciteti su nedostatni ili ne zadovoljavaju minimalne uvjete za rad odnosno smještaj istih.
18. HITNO izjednačavanje svih prava djece i osoba sa invaliditetom sa ratnim vojnim invalidima te ukidanje sramotne diskriminacije u prednosti pri zapošljavanju, primanjima, ortopedskim pomagalima i sl.
19. HITNO donošenje Zakona o socijalnom poduzetništvu sa obavezom edukacije djece/osoba kroz Javnu upravu, privredne subjekte i kompanije, sa prednošću zapošljavanja u istim.
20. HITNO izrada kartica pri CZSR svoj djeci i osobama sa invaliditetom, a na čiji pokaz će svi oni imati prednost u svim javnim institucijama u KS
Ovih 20 zahtjeva su temelj uspostavljanja boljeg položaja djece/osoba sa poteškoćama i njihovih porodica i rok za pismeno izjašnjavanje Vlade KS o svemu navedenom je 7 dana. 
Vaš odgovor možete poslati na Valtera Perića br. 3, Centar za podršku djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju.
U suprotnom na žalost svi mi ćemo svoja prava tražiti na sve demokratske načine uključujući tužbe za diskriminaciju, uskračivanje osnovnih ljudskih prava i masovne proteste 22.07.2019 sa početkom u 08:00h
Htjeli bi smo vas podsjetiti da je nivo odnosa spram najslabijih u društvu pokazatelj snage samog društva, njegove intencije, progresa i želje za boljim i pravednijim svijetom. 
I pored svih problema u kojima s enalazimo vjerujemo da ova Vlada ima kapacitet i namjeru da mjenja loše stvari. Mi na žalost nemamo više vremena za čekanje i isprazna obečanja nego nam je potrebno HITNO djelovanje i rješavanje problema.
Ujedinjeni u našim zahtjevima

S poštovanjem,
Roditelji/porodice djece/osoba sa poteškoćama i invaliditetom u razvoju Kantona Sarajevo

Comment here