BiHVijesti

Pažnja: Povećana koncentracija polena u zraku

Praćenjem koncentracije polena na dva mjerna mjesta u Starom Gradu i Pofalićima, te terenskim izlascima na području Grada Sarajeva, uočena je povećana koncentracija polena u zraku i na površini ravnih objekata. To je navedeno u izvještaju Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS koje osigurava vršenje monitoringa polena u zraku putem Centra za ekologiju i prirodne resurse “Akademik Sulejman Redžić” Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA.

Treba istaknuti da su povećane koncentracije polena rezultat promjene vremenskih prilika tokom posljednje sedmice, kada su više temperature i dani bez padavina omogućili veću produkciju, a i duže zadržavanje u zraku polena onih biljnih vrsta koje trenutno cvjetaju.

Na području Grada Sarajeva radi se ponajviše o polenu vrsta iz porodica Pinaceae (borovi), Poaceae (trave) i Malvaceae, rod Tilia (lipa).

Polen lipe se u manjim koncentracijama bilježi na mjernim stanicama. Međutim, treba reći da je ovaj polen teži od polena drugih vrsta, te se rijetko diže na visinu mjernih stanica. Tako je koncentracija ovog polena u zraku najveća u prizemnim slojevima, odnosno u radijusu kretanja. Upravo zbog toga, s obzirom na mogućnost pojave alergijskih reakcija, potreban je oprez u izboru pravca kretanja.

Sitnolisna lipa (trenutno u punoj fazi cvjetanja) i krupnolisna lipa su umjereni alergeni, ali zbog broja stabala na relativno malom prostoru Grada Sarajeva, predstavljaju jak izvor alergija kod odraslih i djece. Ukoliko imate simptome alergijske reakcije, u toku intenzivnog cvjetanja lipe izbjegavajte područje Vilsonovog šetališta i druge prostore opterećene ovim polenom.

Vrijeme cvjetanja pojedinih vrsta sa alergenim polenom pratite na Polenskom kalendaru, koji možete naći u sadržaju stranice Centra za ekologiju i prirodne resurse „Akademik Sulejman Redžić“ (http://www.pmf.unsa.ba/cep-sr/). Na stranici možete potražiti sedmične izvještaje o koncentraciji polena i Brošuru sa korisnim savjetima. Na Play Store-u potražite aplikaciju za mobilne uređaje pod nazivom PolenKS.

Comment here