BiHPolitikaVijesti

Poplave u februaru prouzrokovale štetu u SBK/KSB veću od 5 miliona KM

Vlada SBK

Šteta od nedavnih poplava u Srednjobosanskom kantonu, prema preliminarnim podacima, procijenjena je na oko 5,78 miliona KM, a za hitne intervencije u četiri najugroženije općine Vlada SBK danas je izdvojila ukupno 150.000 KM.

Odlukom vlade, 80.000 maraka dodijeljeno je za hitnu intervenciju u općinu Busovača, koja je pretrpjela najveće štete, općini Travnik je dodijeljeno 30.000 maraka, a po 20.000 maraka općinama Novi Travnik i Kiseljak.

Direktor kantonalne Uprave za civilnu zaštitu Nikica Stipinović kazao je novinarima da će novac biti dodijeljen općinama za troškove, poput onih za angažirane mehanizacije, za gorivo i dnevnice.

Prema preliminarnim izvještajima, šteta u općini Busovača iznosi 3,5 miliona maraka, u Travniku 738.000, Novom Travniku 299.745, te u općini Kiseljak 262.000 maraka.

Vlada SBK danas je uputila i zahtjev Vladi Federacije BiH za dodjelu jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije.

“U granicama svojih mogućnosti, općine uvijek interveniraju tamo gdje su stradala domaćinstva, pa se nadam da će i ovaj put biti tako. Dakle, sudjeluju i općine i kantonalna vlada, pa očekujemo da će razumijevanja imati i Federalna vlade i da će, bar za ove četiri općine u kojima je bilo stanje prirodne nesreće, dodijeliti određena sredstva”, naglasio je premijer Tahir Lendo.

Kako je najavljeno, konačno izvješće o nastalim štetama bit će završeno u idućih 15 do mjesec dana, nakon čega će o njemu raspravljati i Skupština SBK.

Comment here