BiHVijesti

Posao u javnom sektoru samo preko konkursa

vlada FBiH

Vlada FBiH je usvojila uredbu prema kojoj će za zapošljavanje u javnim organima i preduzećima u ovom entitetu morati biti raspisan konkurs.
Krajem februara je stupila na snagu Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine kojom je predviđeno da se za posao u:zavodima, agencijama, direkcijama, ustanovama i preduzećima mora provesti procedura javnog oglašavanja. Uredba je donesena nakon što je u novembru 2018. godine izmijenjen federalni Zakon o radu. Javni organi će morati objaviti oglas najmanje u jednom dnevnom listu i na svojoj Internet-stranici te ga dostaviti službi za zapošljavanje.

Postupak izbora kandidata provoditi će komisija koju će činiti uposlenici javnog organa. Komisija će razmatrati dokumentaciju, provoditi usmeni i pisani test te utvrđivati listu uspješnih kandidata. Potom će poslodavac sa te liste birati s kim će zaključiti ugovor. Svi javni organi u Federaciji BiH moraju u naredna dva mjeseca uskladiti pravilnike o radu i druge akte sa ovom uredbom. Vlada FBiH je dozvoljavala zapošljavanje u javnim preduzećima bez konkursa, a posljednjih sedam godina je samo formalno nastojala uvesti red u ovoj oblasti. Prema istraživanju “HT Eronet” i “BH Telecom” su godinama bez konkursa zapošljavali članove vladajućih stranaka i porodica uposlenika. Ured za reviziju institucija FBiH je 2018. godine u reviziji učinka “Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBIH” konstatovano da su za tri godine u devet javnih preduzeća zaposlena 2.282 nova radnika, od čega su 1.674 primljena bez konkursa.

Comment here