BiHVijesti

Poticaji poljoprivredi 68.700.000, veterinarstvu 2.500.000 KM

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Sarajevu usvojila dva programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva.

Prvim je planirano izdvajanje 68.700.000 KM na ime poticaja za poljoprivredi i ruralnom razvoju, a drugim 2.500.000 KM kao poticaj veterinarstvu. Korisnici prvog programa su klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Jedan od ciljeva Programa novčanih podrški poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu je unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta radi jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Riječ je i o povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje kvaliteta njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti u skladu sa zahtjevima potrošača. Program treba da pomogne osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogući adekvatan životni standard poljoprivrednih proizvođača, te postepenu harmonizaciju i integraciju sektora poljoprivrede u Evropsku uniju i na globalno tržište.

Kontrola namjenskog utroška sredstava u fazi proizvodnje na terenu, kao i toku prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom ministarstvu, nadležnost je poljoprivrednih kantonalnih inspektora i ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava.

Ovogodišnjim poticajima za veterinarstvo obuhvaćeno je finansiranje provedbe mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti koje su zakonska obaveza shodno visini odobrenih sredstava u Budžetu FBiH za 2019. godinu.

Tokom 2019. godine će u FBiH biti nastavljena dijagnostička ispitivanja na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda, kako bi bili osigurani minimalni uslovi za plasman naših proizvoda na strana tržišta. Također, bit će nastavljeni suzbijanje i kontrola bruceloze kod ovaca i koza.

Rezultati dijagnostičkog ispitivanje na zarazne bolesti su pokazatelj epizootiološke situacije u Federaciji BiH i omogućavaju blagovremeno preduzimanje mjera na suzbijanju, sprječavanju širenja i iskorjenjivanju zaraznih bolesti.

Veterinarske stanice koje ne budu imale dodijeljeno područje djelovanja u skladu s Pravilnikom o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodijele područja djelovanja, neće ostvariti pravo na raspodjelu sredstava za realizaciju obaveznih mjera.

Vlada Federacije BiH je razmatrala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH kojeg je, po skraćenom postupku, predložio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Hamdija Abdić.

Kako je istaknuto u mišljenju Vlade, predložene izmjene i dopune Zakona izravno utječu na pripadajuće prihode kantona, smanjujući njihov udio u raspodjeli prihoda od neizravnih poreza za financiranje funkcija kantona sa 51,48 na 51 posto. To iziskuje suglasnost svih kantona za smanjene njihovog udjela u raspodjeli, jer se na ovaj način izravno umanjuju njihovi prihodi.

Ta sredstva bi, prema Prijedlogu, bila preraspoređena Gradu Bihaću u omjeru od 0,20 posto i Općini Velika Kladuša u omjeru od 0,03 posto za saniranje ekonomske štete uzročene migrantskom krizom u ovim jedinicama lokalne samouprave.

Prijedlog zakona, stav je Vlade, zahtijeva redovnu parlamentarnu proceduru razmatranja i eventualnog usvajanja.

S ciljem podsticanja društvene brige i svijesti javnosti o pravima i potrebama djece, posebno o položaju djece bez roditeljskog staranja, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će biti naplaćivani tokom oktobra/listopada 2019. godine na teritoriji Federacije BiH za “Dječiju nedjelju”.

Kako je precizirano Odlukom, dodatnih jedan posto bit će naplaćivano na cijene voznih karata u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju (izuzev na pošiljke novina i časopisa), na ulaznice za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe, te na nosače slike i zvuka.

Sjednica Vlade FBiH je u toku, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH. 

(Vijesti.ba / FENA)

Comment here