Javne nabavkePoslovi

Potpisan okvirni sporazum za sanaciju šumskih puteva na području općine Vogošća

Na osnovu Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2018. i 2019. godinu i Sporazuma sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, Općina Vogošća je pripremila elaborate za sanaciju tri šumska puta na njenom području i provela proceduru javne nabavke za odabir izvođača radova.

Danas je tim povodom u Općini Vogošća potpisan Okvirni sporazum na period od dvije godine. Sporazum su potpisali načelnik Općine Vogošća Edin Smajić i Salih Mustajbegović direktor firme “Bucomerc” iz Kiseljaka.

Sporazumom je definisana sanacija šumskih puteva u dužini od 2.290 metara u vrijednosti od 773.000 KM.

Biće izvršena sanacija sljedećih šumskih puteva: put prema PD “Motka” u dužini od 1.200 metara, zatim sanacija šumskog puta u ul. Gornja Jošanica III u dužini od 760 metara i sanacija šumskog puta u ulici Gornja Jošanica I, dužine oko 300 metara.

“Posebno je značajna sanacija ovog dijela puta od Tihovića do Budišića, sa aspekta daljnjeg razvoja turizma kroz planinarenje i rekreaciju ali i stvaranje uslova da se prostorije u područnoj školi u Budišićima konačno stave u funkciju škole koja bi služila kao škola u prirodi” istakao je načelnik Smajić.

Direktor Mustajbegović je naveo da će početi sa izvođenjem radova na sanaciji šumskih puteva kada krene građevinska sezona, a radovi će se odvijati u skladu sa raspoloživim sredstvima i sa uslovima na terenu.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo obezbjedilo je dio sredstva u iznosu od 400.000 KM. Dodatna sredstva će obezbjediti Općina Vogošća u saradnji sa višim nivoima vlasti ili iz vlastitog Budžeta, kako bi se projekat mogao realizovati u cjelosti.

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Comment here