PodsticajiVijesti

Poziv poljoprivrednicima da apliciraju za poticaj, općina Kiseljak

Kiseljak

Bosna  i  Hercegovina

Federacija  Bosne  i  Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove  

Broj: 03-24 –s  sl/19

Kiseljak. 22.10.2019. god.

             Na temelju članka 6.Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu Poticaja proizvodnji (Službene novine FBiH, broj 32/17  i 54/17) Služba za gospodarstvo, urbanizam,zaštitu okoliša i komunalne poslove  objavljuje 

                                                                               P O Z I V

   Poljoprivredni  proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata  RK ,koji su potencijalni korisnici novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz proračuna Federacije BiH  i  KSB/SBK, obvezni su i pozivaju se da sukladno propisima nadležnih ministarstava

Proizvodnju planiranu za narednu  2020 godinu , prijave Kantonalnom Ministarstvu za šumarstvo, poljoprivredu i  vodoprivredu  Travnik najkasnije do 15.11.2019.god.

Prijava plana proizvodnje  za 2020 god. na propisanom obrascu PPP, može se izvršiti direktno na adresu Kantonalnog MŠPiV Travnik , ali i putem nadležne          

                              službe u općini Kiseljak ured br. 26 /II.   

Ovim putem poljoprivredne proizvođače i potencijalne korisnike novčanih potpora u 2020.god. obavještavamo da  samo proizvođači , koji su uredno upisani u Registar, koji su prijavili plan proizvodnje za narednu godinu na obrascu PPP i izvršili promjenu unesenih podataka (Ažuriranje) u prvom  kvartalu tj.u periodu

(01.01. – 31.03.2020.godine),  mogu ostvariti  pravo prijave na konkretna  poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnog FMPŠV.

Prijave podataka ,kao i sve potrebne  informacije  vrše se  kod  nadležne općinske službe u Općini Kiseljak ured br. 26 /II.  i  na kontakt telefon broj 030/877-815.  

                                                                                                          POMOĆNIK   NAČELNIKA

                                                                                                               Marinko  Komšić dipl.ing.

Comment here