Vijesti

Poziv za dostavljanje trogodišnjih i godišnjih planova potencijalni projekata JPP za period od 2020 do 2022 godine

Vlada SBK

Ministarstvo privrede SBK je objavilo slijedeći poziv:

Pozivamo sva Javna tijela sa područja Srednjobosanskog kantona da u skladu sa članom 13. Zakona o javno – privatnom partnerstvu SBK (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 3/18) i članovima 3. i 4. Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata Javno – privatnog partnerstva SBK (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/18) identifikuju potencijalne projekte javno – privatnog partnerstva iz svoje nadležnosti i izrade srednjoročne (trogodišnje) i godišnje planove na obrascima propisanim u Aneksu 1, Aneksu 2, i Aneksu 3, koji čine sastavni dio navedene Uredbe.

Navedeni planovi će biti osnov za izradu Kataloga potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva Srednjobosanskog kantona za period 2020. – 2022. godine.

S tim u vezi pozivamo vas da najkasnije do 15. 03. 2020. godine dostavite usvojene srednjoročne i godišnje planove potencijalnih projekata javno- privatnog partnerstva, Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona na adresu: Prnjavor 16a, 72270 Travnik.

Napomena: Obrasci Aneksa za izradu srednjoročnih (trogodišnjih) i godišnjih planova potencijalnih projekata JPP popunjavaju se u elektronskoj formi, a možete ih preuzeti na web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona http://sbk-ksb.gov.ba u dijelu Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona tj. u podnaslovu pod nazivom “Javno – privatno partnerstvo”.

Dokumente možete preuzeti na stranici:https://sbk-ksb.gov.ba/index.php?option=com_k2&view=item&id=1251:poziv-za-dostavljanje-trogodisnjih-i-godisnjih-planova-potencijalni-projekata-jpp-za-period-od-2020-do-2022-godine&Itemid=638&lang=bs

Comment here