BiHVijesti

Predstavljamo: ASOCIJACIJA SREDNJOŠKOLACA U BOSNI I HERCEGOVINI misija, vizija i kako postati član

ASOCIJACIJA SREDNJOŠKOLACA U BOSNI I HERCEGOVINI je nevladina nestranačka i nepolitička  organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na  prostoru BIH.

ASUBIH je osnovana 04.11.2007. godine na osnivačkoj generalnoj skupštini u Sarajevu, podrškom od preko 250 srednjoškolaca. ASUBIH pored samih srednjoškolaca, pokrenula je njemačka fondacija Schuler Helf Leben (SHL) koja je i generalni donator ASUBIH

Misija i vizija

Misija ASUBIH je  povezivanje članova Udruženja sa ciljem unaprijeđivanja njihovog statusa u društvu, zaštite osnovnih prava i stvaranja boljih uvjeta života i obrazovanja.

Stvaranje mišljenja o problemima i ponašanju od općeg značaja za veći stepen uključenosti srednjoškolaca u procesu donošenja odluka koje poboljšavaju njihov status u društvu kroz upoznavanje sa pravima srednjoškolaca i zastupanje ideja svih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini koje doprinose poboljšanju njihovog života u zajednici i kao takve predstaviti ih javnosti, vladinim. nevladinim i drugim relevantnim institucijama.

Vizija je da svaki srednjoškolac u BiH učestvuje u procesu donošenja odluka koje se tiču srednjoškolaca.

Članstvo u ASUBIH-u je dobrovoljno. Član može postati svaki srednjoškolac iz BiH – priključivanjem ili osnivanjem ASUBİH-a u lokalnoj zajednici.  Lokalni timovi su podružnice ASUBIH-a čiji je rad fokusiran na aktivnosti koje utiču na poboljšanje statusa srednjoškolaca u lokalnoj zajednici.

Osnova svakog tima su članovi. Lokalni timovi osmišljavaju i sprovode svoje samostalne aktivnosti, kao i aktivnosti koje se realiziraju na državnom nivou (npr. obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca, Dana volontera, Dana mladih, ASUBIH-ovog rodendana itd.)

Šta je Grupa volontera?

Grupa volontera (GV) je grupa srednjoškolaca, članova ASUBIH-a, koji pomažu Upravnom odboru prilikom realizacije projektnih aktivnosti. Mandat GV-a traje 11 mjeseci. Član GV-a ne može u isto vrijeme biti i koordinator lokalnog tima, ali može biti član tima.

Muhamed Ganija

Comment here