BiHVijesti

PRISJEĆAMO SE GODIŠNJICE SMRTI SAFETA-BEGA BAŠAGIĆA

Safvet-beg Bašagić

Jedan od najmarkantnijih začetnika moderne bošnjačke, ali i bosanske književnosti i bošnjačke nacionalne svijesti, Safet-beg Bašagić rođen je 1870. godine u Nevesinju.

Osnovnu školu pohađao je u Mostaru i Konjicu, a u Sarajevo se doselio 1882. Godine, gdje završio tadašnju ruždiju, a nakon toga gimnaziju 1895. godine. Od 1895. do 1899. studirao je na Bečkom univerzitetu orijentalne jezike, arapski i perzijski jezik. Jedno vrijeme radio je kao profesor u sarajevskoj Velikoj gimnaziji (Prva gimnazija), te 1903. je osnovao društva Gajret, El-Kamer, Muslimanski klub.

Pokrenuo je list Ogledao, a godinu dana kasnije odlazi u Beč gdje priprema doktorat iz orijentalnih jezika i historije islama. Doktorat je odbranio 1910. godine na temu “Die Bosniaken und Hercegovcen auf dem Gebiete der islamischen Literatur” i stiče zvanje doktora. Iste godine izabran je za zastupnika u Bosanskom saboru i odmah poslije smrti Ali-hodžabega Firdusa, imenovan je za predsjednika Sabora. Na tom položaju ga je zatekao i slom Monarhije.

Nakon rata, od 1919. godine radi kao kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu sve do 1927. Godine. kada je umirovljen.

Poeziju je počeo pisati još kao učenik sarajevske gimnazije, a na studiju u Beču priredio je za štampu prvu zbirku pjesama (Trofanda iz hercegovačke dubrave), a tada piše i prve naučne radove i prikuplja građu za historiju Bosne. 1. maja 1900. godine pokreće zajedno sa Edhemom Mulabdićem i Osmanom Nuri Hadžićem list Behar.

Umro je na današnji dan 1934. u Sarajevu, a sahranjen u haremu Begove džamije.

Amila Žunić

Comment here