BiHVijesti

PROMO: Intervju sa Seadom Sinanbašićem kandidatom za načelnika općine Kiseljak

1. PRIJE POČETKA INTERVJUA RECITE NAM NEŠTO VIŠE O SEBI I SVOM DOSADAŠNJEM RADU

Rođen sam 01.04.1960. godine u Kiseljaku. Zvanje profesora „Filozofile i sociologije“ stekao sam 1983. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Svoj radni angažman sam najprije započeo u R.O. „Globus“ Kiseljak, potom u Općinskom štabu TO na različitim pozicijama, pa i kao komandant štaba TO, nakon toga u policijskim organima kao Komandir policije, zatim kao profesor u organima prosvjete te naposlijetku kao državni službenik u općinskoj administraciji na poslovima rukovodioca službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i poslove katastra. Učesnik sam procesa spajanja administracije na Općini Kiseljak, te voditelj procesa povratka raseljenih i prognanih osoba na općini Kiseljak, koji je prepoznat i certificiran od strane Međunarodne zajednice i Visokog predstavnika u BiH Christian-a Schwarz-Shillinga, jer je Općina Kiseljak, prva Općina koja je ispunila Aneks 7. Dejtonskog sporazuma u cjelost.

2. KANDIDIRALI STE SE ZA POZICIJU OPĆINSKOG NAČELNIKA NA PREDSTOJEĆIM LOKALNIM IZBORIMA. RECITE NAM NEŠTO VIŠE O TOME

Bolje rečeno ja sam prihvatio kandidaturu za poziciju načelnika općine Kiseljak, budući da me kandidiralo rukovodstvo SDP-a Kiseljak. Kako je Općinski načelnik nosilac izvršne vlasti na lokalnoj zajednici, morao sam ozbiljno razmisliti za donošenje takve odluke. Obzirom da sam oduvijek član SDP-a te da je rukovodstvo prepoznalo moj politički angažman kroz strukture SDP-a, kao i radno iskustvo u državnim službama i općinskoj administraciji, donio sam odluku o prihvatanju kandidature te mi je čast biti kandidatom za načelnika, doprinoseći time razvoju demokratskih procesa na općini.

3. KOJA SU VAŠA KLJUČNA TEMATSKA PITANJA KOJA BI TREBALO RIJEŠITI NA LOKALNOJ ZAJENDICI ?

To su naša programska pitanja i opredjeljenja, a izdvojio bih neka:

Jedno od ključnih pitanja je konstituisanje mjesnih zajednica (njih 9 prema Statutu Općine) i budžetskim planiranjem sredstava za uređenje infrastrukture na tim mjesnim zajendicama, po prioritetima. Za svaku mjesnu zajednicu bih predvidio minimalna sredstva od 100,000 KM za realizaciju i uređenje infrastrukture mjesnih zajednica, a u procesu odlučivanja bi bili vjećnici i stanovnici svake mjesne zajednice u saradnji sa Općinskom administracijom. Na taj način bi imali najmanje 9 projekata na Općini u svakoj godini, što bi podrazumjevalo i uključivanje lokalnih građevinskih firmi u procese izgradnje infrastrukture. 

Time bi stavili jasan naglasak na razvoj cjelokupne teritorije Općine Kiseljak uz nastavak razvoja grada Kiseljaka, kao administrativnog sjedišta.

Kao naredno ključno pitanje imamo ekologiju, te ističem činjenicu da našom teritorijom protiču 4 rijeke što predstavlja pravo prirodno bogatstvo i resurs. S toga, moramo uložiti napor u rješavanje ekoloških problema, koji doprinose onečišćenju riječnih tokova, jer smo svjedoci brutalnog zagađivanja rijeka i njihovih obala što ukazuje na potrebu hitnog djelovanja po ovom pitanju. Ovdje ponovo stavljamo naglasak na rješavanje ovog problema na cijeloj općini Kiseljak, uz uređenje riječnih tokova i oživljavanje cjelokupne flore i faune naših gotovo pa „mrtvih“ rijeka. Način na koji ćemo to uspjeti jeste asimilacijom zagađivača u životne sredine, izdovjiti dio novca za saniranje problema i crpiti sredstva od nadležnih institucija i Agencije za vodno područje sliva rijeke Save, što je objektivno moguće.

4. DA LI JE NAŠA ADMINISTRACIJA OSPOSOBLJENA ZA TE PODUHVATE?

Uz motivaciju i dodatni angažman na izradi različitih projekata i servisiranju potreba stanovništva, potpuno sam siguran da jeste. S tim u vezi moramo raditi na ISO standardizaciji koja omogućuje samokontrolu i kvalitet rada svake službe i službenika, kao i uvid u tok rješavanja predmeta i zahtjeva.

Ubrzat ćemo rad administracije kroz uvođenje eDokumenata i eObrazaca, što če olakšati građanima da dođu do relevantnih doukumenata i informacija bez dolaska u sjedište administracije.

5. KOJI JE VAŠ STAV PREMA PRIVREDI I PRIVREDNIM TOKOVIMA NA OPĆINI ?

Naše aktivnosti će biti usmjerene na umrežavanje lokalnih privrednika sa Općinskom administracijom kao partnerom što omogućuje bržu razmjeni podataka i servisiranje njihovih potreba. Napominjem da je Općina zakonom deifnirana kao komunalna zajednica koja rješava infrastrukturalna pitanja. Ipak to ne sprječava rukovodstvo lokalne zajednice da radi na stvaranju poslovnog ambijenta na Općini, koji bi mogao privući domaće i strane investitore. Osnovni preduslov za investiranje jeste odlična infrastrukturalna izgrađenost Općine, kao i upozavanje potencijalnih investitora sa prirodnim resursima naše Općine.

Ono što je naša nakana jeste da ćemo ozbiljno slušati naše privrednike koji su nosioci privrednog razvoja, u njihovim željama i planovima razvoja, s ciljem njihovog daljnjeg ulaganja u širenje kapaciteta te zapošljavanja mladih.

6. DRAGO MI JE DA SMO OBAVILI OVAJ INTERVJU. ZA KRAJ, KOJA JE VAŠA PORUKA BIRAČIMA ?

Moja poruka biračima jeste da izađu na izbore jer svojim ne izlaskom na izbore doprinosite izboru loših političara, koji kreiraju životnu stvarnost u naredne 4 godine. Principijelno se u javnom prostoru ne obraćam pripadnicima nacionalnih, vjerskih, etničkih i drugih grupacija jer držim da je to privatnost svakog čovjeka. Preduslov za označavanje pripadnosti je prije svega da ste dobar čovjek kao ljudsko biće. Zato se obračam kiseljačankama i kiseljačanima da izađu na izbore, biraju pametno, glasaju za SDP i kandidate SDP-a Kiseljak uz poštivanje svih epidemiološko higjenskih mjera, svog i zdravlja drugih birača.

Comment here