Vijesti

Saopćenje Kantonalnog odbora DF SBK u vezi održane VII redovne sjednice Skupštine SBK

U nastavku prenosimo u cjelosti saopćenje Kantonalnog odbora Demokratske frone SBK, a u vezi održane VII redvone sjednice Skupštine SBK. Zastupnici iz ove stranke Amir Orlović i Vildana Kulić su bili aktivni na sjednici te su postavili konkretna pitanja, a posebno je zanimljivo pitanje poslovanja Direkcije za puteve SBK.

Na VII redovnoj sjednici Skupštine SBK, održanoj dana: 24.09.2019.godine (utorak), sa početkom u 10:00 sati, zastupnici Kluba Demokratske fronte su, prije usvajanja predloženog dnevnog reda postavili dva zastupnička pitanja i podnijeli četiri zastupničke inicijative.

Zastupnička pitanja se potencirala neažurnost resornih Kantonalnih ministarstava u odgovoru na predhodno postavljena zastupnička pitanja, zastupnika Kluba DF, i zatraženo je da se odgovor na ista dostave u što skorijem roku.

Podnesenim inicijativama je tražena nabavka aparata za hemodijalizu za JU Bolnica Travnik, uvrštavanje donora organa, transplantiranih lica i dijaliznih pacijenata u kategorije oslobođene plaćanja participacije na našem kantonu, raspisivanje konkursa za zapošljavanje ili provođenje unutrašnje reorganizacije u Ministarstvu finansija SBK a sve sa ciljem imenovanja Inspektora za budžet i zadnjom inicijativom se tražilo obezbjeđenje sredstava za nabavku udžbenika i plaćanje troškova mjesečnog prevoza za učenike iz porodica koje školuju tri i više učenika.

Na početku radnog dijela sjednice zastupnici u Skupštini SBK su jednoglasno podržali predloženi dnevni red sa, na prijedlog Kolegija Skupštine, izmijenjenim redoslijedom predloženih tačaka.

1.Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o organizovanju i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona,

2. Davanje saglasnosti na Statut Javne ustanove Bolnica Travnik,

3.Davanje saglasnosti na Statut Hrvatske bolnice „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila,

4.Davanje saglasnosti na Statut Javne Javne ustanove Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik,

5.Davanje saglasnosti na Statut Javne ustanove Opća bolnica Jajce,

6. Davanje saglasnosti na Statut Javne ustanove Opća bolnica Bugojno,

7.Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantonalne direkcije za ceste za 2018.godinu.

Zastupnici Kluba DF u Skupštini SBK su učestvovali u raspravi po predloženim točkama dnevnog reda i glasali su za usvajanje prvih šest tačaka dnevnog reda i iste su jednoglasno usvojene.

Sedma tačka dnevnog reda nije dobila podršku Kluba DF, iz razloga što je po istoj od strane Ureda za reviziju institucija u F. BiH dato “ mišljenje sa rezervom” i konstatovano da poslovanje navedene direkcije i način organizovanja nije u skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije BiH.

PRESS KO DF SBK

Comment here