Vijesti

Sazvana 33. sjednica Vlade SBK- 2020

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
33. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 6.2. 2020. godine u 9 satiDNEVNI RED

1. Zapisnik sa 32. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste volontera u kantonalnim organima uprave za 2020. godinu – predsjednik Komisije za provođenje javnog poziva
a) Prijedlog odluke o isplati naknade za rad članovima Komisije
3. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za projektiranje, ugradnju, korištenje, i prijenos mikro hidroelektrane „OIE MHE RK3“ na transportnom cjevovodu glavnog vodovodnog sistema sa izvorišta Kostajnica i Ščona , na lokalitetu Rudina-Kreševo, općina Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluka iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji poljoprivredi za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o usvajanju Plana javne nabavke sa kriterijima raspodjele sredstava, izrađenog na bazi trogodišnjeg plana, za projekte koji će se sufinancirati ili financirati iz sredstava prikupljenih od vodnih i koncesionih naknada za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za projekte koji će se sufinancirati ili financirati iz sredstava prikupljenih od vodnih i koncesionih naknada za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o usvajanju dopune Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim poduzećima-poticaji vodoprivredi i subvencije javnim poduzećima-poticaji vodoprivredi (Interventna sredstva) za 2019. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javih nabavki u skladu sa usvojenom dopunom Plana javne nabavke za projekte iz oblasti vodoprivrede za 2019. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaj vodoprivredi u korist MZ Drvetine, općina Bugojno – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za 2020. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku pneumatika za motorna vozila – Ured za javne nabave
14. Saglasnost na sklapanje ugovora o djelu za tehničku podršku za vođenje Registra novčanih kazni – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Saglasnost za povećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Saglasnost za prijem pripravnika u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pumpe za vodu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
19. Izvještaji načelnika općine o utrošku doniranih sredstava iz budžeta Kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) izvještaj načelnika općine Travnik 2x
b) izvještaj načelnika općine Jajce
20. Izvještaj o provođenju Zakona o javno-privatno partnerstvu KSB/SBK za 2019. godinu – Ministarstvo privrede
21. Analiza prerade drvne mase na području KSB/SBK – Ministarstvo privrede
22. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu februar 2020.g. – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu februar 2020.g. – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Comment here