BiHVijesti

Sud u Strazburu: Crkva iz dvorišta Fate Orlović mora biti uklonjena, rok tri mjeseca

Fata Orlović dobila je spor na Evropskom sudu za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na njenom zemljištu u Konjević Polju.

Kako je navedeno u presudi, Sudsko vijeće u sastavu Jon Fridrik Kjølbro (Danska), Faris Vehabović (Bosna i Hercegovina), Paul Lemmens (Belgija), Iulia Antoanella Motoc (Rumunija), Carlo Ranzoni (Lihtenštajn), Jolien Schukking (Holandija), Péter Paczolay (Mađarska) jednoglasno je odlučilo da presudi u korist Fate Orlović. 

Kako se navodi u presudi, Bosna i Hercegovina mora provesti naređenje o uklanjanju crkve sagrađene na zemlji preživjelih žrtava genocida u Srebrenici.

Potpuno bespravno Srpska pravoslavna crkva je u njenom dvorištu 1996. godine izgradila objekat koji i danas netaknut stoji na istom mjestu.

-U današnjoj presudi1 vijeća u predmetu “Orlović i drugi” protiv Bosne i Hercegovine (predmet br. 16332/18), Evropski sud za ljudska prava je, jednoglasno, odlučio da je došlo do povrede člana 1. Protokola broj 1. (zaštita imovine) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Predmetni slučaj se odnosi na crkvu koju je Srpska pravoslavna crkvena općina izgradila na imovini koju su podnositelji predstavke bili prinuđeni napustiti tokom rata 1992.- 95. godine.

Sud je naročito utvrdio da je propust vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnositelja predstavke, a za koji Vlada nije ponudila nikakvo opravdanje, imao za posljedicu ozbiljno narušavanje njihovog prava na imovinu.

Sud je također utvrdio, sa šest glasova naspram jednog, na osnovu člana 46. (obaveznost i izvršenje presuda) da tužena država treba da osigura izvršenje dviju odluka koje su donijete u korist podnositelja predstavke, a naročito, da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine, najkasnije u roku od tri mjeseca nakon što ova presuda postane konačna – navodi se u saopćenju Suda. 

Saopćenje Suda u Strazburu možete vidjeti u galeriji ispod. Cijelu presudu možete pročitati ovdje

Comment here