ObrazovanjeVijesti

Učenici SMŠ „Zijah Dizdarević“ u Kiseljaku obilježili Svjetski dan nauke za mir i razvoj

Učenici SMŠ „Zijah Dizdarević“ u Kiseljaku, zajedno sa svojim nastavnicima, učestvovali su danas u obilježavanju Svjetskog dana nauke za mir i razvoj. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, a po preporukama Kriznog štaba, tokom provedenih aktivnosti vodilo se računa o poštivanju preporučenih higijensko-epidemioloških mjera i osiguravanju fizičke distance prisutnih.

Inače, 2001. godine UNESCO je 10. novembar proglasio Svjetskim danom nauke za mir i razvoj kako bi se ljudi u cijelom svijetu podsjetili na zalaganje UNESCO-a i ICSU-a na Svjetskoj konferenciji o nauci u Budimpešti 1999. godine.

Kako navode iz UNESCO-a „svrha Svjetskog dana nauke za mir i razvoj jest obnoviti nacionalnu i međunarodnu predanost nauke za mir i razvoj, istovremeno naglasiti odgovornu upotrebu nauke za dobrobit društva, a sve sa ciljem podizanja javne svijesti o važnosti nauke i premošćivanje jaza između nauke i društva“.

U uvodnom dijelu aktivnosti profesorica informatike Alma Bešić je predstavila UNESCO inicijativu, te predstavila ciljeve obilježavanja Svjetskog dana nauke za mir i razvoj navodeći kako bi „dijalog između nauke politike i svakodnevnog života trebao biti konstantan i višestruko usmjeren“.

Nakon uvodnog dijela profesor historije Dženan Karalić je održao i predavanje na temu „Uticaj nacionalne (ne)solidarnosti na obrazovanje u BiH i upotreba nauke u korist društva“. Kroz izlaganje profesor Karalić je podržao ciljeve Svjetskog dana nauke za mir i razvoj koji se odnose na promociju nacionalne i međunarodne solidarnosti za zajedničku nauku među zemljama, te skrenuo pažnju na izazove sa kojima se suočava nauka.

Osim navedenog, kroz zanimljivu prezentaciju naučnih otkrića koji su kroz historiju doprinijeli razvoju društva, profesor Karalić je istakao i važnost naučnog i istraživačkog rada. Tokom predavanja učenici su kroz interaktivno predavanje profesora Dženana Karalića imali priliku da iznose vlastite stavove i mišljenja, a učenici prvog i drugog razreda su kroz kreativne crteže i referate na temu „Uticaj nauke na promjene u društvu“ dali dodatni doprinos u obilježavanju ovog izuzetno važnog dana za nauku.

Comment here