BiHVijesti

Uskoro otvaranje Pedijatrijskog odjela u JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić danas je sa saradnicima bila u radnoj posjeti JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“, gdje je sa direktorom Zlatkom Kravićem i menadžmentom ove zdravstvene ustanove razgovarala o početku otvaranja Odjela za pedijatriju.

Ministrica Sofić je istakla da je Ministarstvo iz budžeta za 2019.  godinu obezbjedilo potrebna finansijska sredstva za nabavku opreme, dok je prethodne godine obezbjedilo sredstva za rekonstrukciju prostora.

Na prijedlog ovog ministarstva Vlada Kantona Sarajevo je dala i saglasnost za prijem doktora specijalista pedijatara i pedijatrijskih sestara/tehničara za rad na ovom odjelu.

Direktor Kravić je  tom prilikom informisao prisutne da je u toku tenderska procedura za nabavku opreme za pedijatrijski odjel te da se uskoro očekuje njegovo otvaranje.

Takođe su započeti inicijalni dogovori o potrebi rješavanja problema hemodijaliznih pacijenata, obzirom na nagomilane probleme po pitanju ove kategorije pacijenata u Kantonu Sarajevo.

Sadašnji prostorni kapaciteti Klinike za hemodijalizu KCUS su nedovoljni za pružanje tretmana novim uremičnim bolesnicima, jer se već radi u četiri smjene,  te je neophodno pokrenuti aktivosti sa ciljem konačnog rješavanja adekvatnog liječenja hemodijaliznih bolesnika otvaranjem novih dijaliznih kapaciteta.

“Razgovaralo se i o potrebi rješavanja problema zbrinjavanja pacijenata koji zahtijevaju palijativnu i gerijatrijsku njegu, a za što takođe postoje pretpostavke za rješavanje u ovoj bolnici”, istaknuto je.

Ministrica Sofić i direktor Kravić, sa saradnicima, ovom prilikom su obišli i Odjeljenje radiologije.

Ovdje su u funkciji dva magneta i dva CT aparata, u dvije smjene, što je omogućilo smanjenje liste čekanja na ove usluge. Takođe su obišli i Odjeljenje ginekogije i akušerstva, Dnevnu bolnicu, te nove renovirane prostore za pedijatriju.
Dogovoreno je da se nastave razgovori o svim navedenim temama s ciljem pružanja što kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima Kantona Sarajevo, na čemu će Ministarstvo zdravstva i ova bolnica i dalje aktivno raditi, istaknuto je.

Comment here