Podsticaji

VAŽNO: POZIV POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA IZ KISELJAKA

Kiseljak

Bosna  i  Hercegovina

Federacija  Bosne  i  Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam,zaštitu okoliša i komunalne poslove  

Broj: 03-20 –sl -5 /20

Kiseljak. 17.02.2020. god.

                                                                P O Z I V

                 Za Poljoprivredne  proizvođače   koji  uzgajaju  povrće

  Prehrambena tvrtka ”Podravka d.d. iz Koprivnice otkupljuje brojne poljoprivredne  proizvode (POVRĆE , VOĆE ).

  U  sklopu projekta provođenja pripremnih  aktivnosti  za proizvodnju povrća ali i  formiranje novih nasada  voća  u 2020 god.  zainteresirana je proširiti proizvodnju  na područje   Bosne i Hercegovine  – KSB/ SBK.

  U sklopu ovog projekta  nude  otkup proizvoda , zajamčenu cijenu istih, nadzor nad procesom proizvodnje,  kao i program  DONIRANJA  sadnica.

   U tom smislu  Putem Općine Kiseljak , ova tvrtka POZIVA  postojeće ali i nove proizvođače povrća i voća  da se u što  kraćem roku  prijave  kod nadležne općinske službe  , a potom bi  organizirali prezentaciju projekta sa svim potrebnim detaljima .

Fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak zainteresirana za ovu proizvodnju potrebno je da se jave u  općinu  Kiseljak, ured br.26 /II kat  ili  na   telefon  030- 877-815 ,

                       NAJKASNIJE   DO  ( PETAK )  21.02.2020.god.

                                                                                      Služba za gospodarstvo, urbanizam,  

                                                                                        zaštitu okoliša i komunalne poslove

Comment here