Vijesti

Vlada Kantona Sarajevo predstavlja činjenice o Institutu za kulturu i umjetnost

U vezi s jučer objavljenim tekstom o odluci Vlade Kantona Sarajevo da podrži djelovanje Instituta za kulturu i umjetnost, u nastavku vam dostavljamo niz činjenica i kratak historijat.

Institut kao projekt je predstavljen prethodnoj Vladi Kantona Sarajevo i tadašnjem sazivu Skupštine KS još krajem 2017. godine, a prilikom donošenja Nacrta budžeta za 2018. godinu. Tada je prihvaćen i uvršten u Budžet za 2018. godinu.  Pozadina kreiranja Instituta je nasušna potreba da se zbog nedostatka državnog resora koji se bavi kulturom, kreira mehanizam koji bi omogućio zajedničko djelovanje svih u kreiranju boljih prilika za sektor kulture u BiH. 

Vizija ministra kulture i sporta Mirvada Kurića bila je upravo stvaranje projekta koji bi imao za cilj obuhvatiti jedinstveni kulturni prostor na području cijele BiH i uz učešće kantona i oba entiteta sa svojim predstavnicima.  Krajnji cilj je raditi na jedinstvenim standardima, podržavati zajedničke projekte iz različitih djelova BiH i zajednički nastupati prema EU.  Ministar Kurić je i lično tokom susreta sa kolegama van Kantona Sarajevo govorio o ovoj ideji i pozivao na učešće svih nivoa vlasti u radu ovog Instituta, između ostalog tako što će nominirati svoje predstavnike i finansijski podržati isti.

“Iz budžeta KS tokom 2018. i 2019. godine nije uplaćena niti jedna marka u svrhu ovog projekta, jer još uvijek  nije dobio oblik fondacije u kojoj bi se nalazili svi učesnici ovog procesa. Vlada će, ukoliko ovaj projekat ne zaživi, osnovati instituciju u Kantonu Sarajevo i raditi na normama i standardima u oblasti kulture ali bi učešće svih djelova BiH imalo mnogo značajniji efekat”, rekao je ministar Kurić.

Premijer Forto je rekao je da ovo nije prvi put da se težnja Vlade da bude kohezivni faktor u BiH pokušava negativno predstaviti.

“Ovaj projekt je usvojen u prošlom sazivu. U pitanju je planirano izdvajanje, naglasak  na riječ planirano, a ne realizirano. Vlada koju vodim je u ovom kratkom periodu više puta pokazala i dokazala koliko insitiramo na trasparentnosti.  Građani mogu biti sigurni da nećemo uplatiti niti jednu kovertibilnu marku bez opravdanosti i prethodne provjere”, rekao je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i dodao da Vlada KS vodi politiku zdravog razuma, a ne podobnosti. 

“Pozivam svakako medije da kada imaju pitanja o našem radu da nas slobodno kontaktiraju i mi ćemo im rado dati detaljne odgovore kako bi se izbjeglo širenje nepotpunih informacija.  Mi ćemo nastaviti da radimo za naše građane, a želimo da nas oni prate, propitkuju, sugerišu i ako treba kritikuju.  Samo tako možemo zajednički promijeniti ovaj ambijent”, poručio je premijer Forto.

Comment here