BiHVijesti

Vlada KS: Direkcija za puteve i preduzeće “Rad” kreću sa obnovom Velike aleje

Vlada Kantona Sarajevo preko Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, na osnovu postojećeg Okvirnog sporazuma o uslovima i načinu izvođenja radova održavanja puteva sa KJKP “Rad”, dala je nalog za početak izvođenja radova na projektu sanacije putne komunikacije duž Velike aleje.

U skladu sa sporazumom o sufinansiranju ovog projekta, Kantonalna javna ustanova za zaštićena područja doznačila je Direkciji za puteve novčana sredstva od 96.554,00 KM koja je u obavezi obezbijediti ostatak sredstava  za realizaciju čitavog projekta.

Velika aleja na Ilidži je u ljetnom periodu posebno frekventna komunikacija, a s obzirom na njeno trenutno loše stanje, radi sigurnosti svih učesnika u saobraćaju  koji je koriste, nepohodno je izvršiti  njenu hitnu sanaciju .

Comment here