Vijesti

Vlada KS: Ukidaju se liste čekanja za upis u vrtiće, obezbjeđen smještaj za 682 mališana

Vlada Kantona Sarajevo je danas odobrila i pokrenula zbrinjavanje u privatnim predškolskim ustanovama u školskoj 2019/2020. godini neupisane mališane koji su ostali na Listi čekanja za upis u JU “Djeca Sarajeva”.

Na ovaj način ukinut će se Lista čekanja na upis u Javnu ustanovu “Djeca Sarajeva”, koja zbog svojih kadrovskih i prostornih ograničenja nije u mogućnosti zbrinuti svu djecu koja su prijavljena za upis.

Prema podacima Ministarstva za obrazovanje, nauke i mlade KS, 682 djece ostalo je neupisano u JU “Djeca Sarajeva”. Za njih će u narednoj školskoj godini Vlada Kantona Sarajevo subvencionirati troškove smještaja u privatnim vrtićima na isti način kao što to radi i u JU “Djeca Sarajeva”.

U Rebalansu budžeta KS obezbjeđena su sredstva za ovu namjenu, uz opredjeljenje Vlade i resornog ministarstva da u narednom periodu intenzivno djeluju na objezbjeđivanju nedostajućih prostornih kapaciteta za JU “Djeca Sarajeva”, kao i  na pokretanju namjenskih programa obrazovanja i prekvalifikacije kadrova u profesore predškolskog odgoja i obrazovanja.

“Nećemo dozvoliti da ijednom djetetu bude onemogućen upis u vrtić. Liste čekanja su bile praksa koju mi sada ukidamo. U prvoj godini poduzimamo ovu privremenu mjeru dok ne obezbijedimo sve potrebne uslove, više obdaništa i odgajatelja na čemu smo već počeli intenzivno raditi”, poručio je premijer KS Edin Forto sa današnje sjednice Vlade KS.

Resorno ministarstvo će u saradnji sa svim relevantnim akterima u narednim danima pokrenuti aktivnosti za objavu javnih poziva, te dogovore za realizaciju ove odluke Vlade KS.

Comment here